ENDELIG - fortale til nu - en sanghistorie

Sanger, guitarist, pianist, komponist og tekstforfatter Søren Eppler
er hermed ankommet
med det 7-dobbelte album og tilhørende tekst- symbol- og billedbogs-værk
"nu"

Det 7-dobbelte album "nu" ankommer nov-dec 2020 via streaming-portalen www.soereneppler.nu

På hjemmesiden her, www.soereneppler.dk , kan du læse nogle beskrivelser og feedback-artikler på albumværket og den tilhørende bog "nu"

Uendelig - fortale til nu - et kosmisk glimt

Ved vejs ende begynder alting forfra: nu
Dette værk indeholder en rejse gennem
7 energi- og bevidstheds-niveauer